Ultrafiltracja membranowa (UF)

Proces filtracji membranowej jest zaliczany do procesów fizycznych, w których medium przepływające po powierzchni membrany jest rozdzielane na filtrat (permeat) i koncentrat (retentat) . Produktem procesu może być zarówno koncentrat zagęszczony w układzie (frakcja o rozmiarach cząstek mniejszych od porów zostaje odfiltrowana), jak i filtrat oczyszczony z większych względem porów zanieczyszczeń.

Głównym elementem instalacji filtracyjnej jest membrana. Membranę stanowi cienka warstwa porowatego materiału naniesionego na podłoże suportowe. Suport może stanowić materiał ceramiczny lub polimerowy, za każdym razem o strukturze gąbczastej, całkowicie transparentny dla filtratu. Membranę charakteryzuje punkt odcięcia, który określa jak duże są pory w membranie co ma przełożenie wprost na wielość cząstek, które przedostają się do filtratu lub zostają w retentacie. Wydajność filtracji jest uzależniona oprócz punktu odcięcia od ilości użytych membran filtracyjnych i parametrów procesowych, takich jak temperatura, ciśnienie transmembranowe oraz chwilowy stopień koncentracji.

W zależności od wielokości punktu odcięcia proces jest klasyfikowany jako nanofiltracja, mikrofiltracja, ultrafiltracja lub odwrócona osmoza. Membrana jest elementem eksploatacyjnym i ulega zużyciu, żywotność membrany oscyluje w granicach 8 lat ciągłej pracy, żywotność jest jednak w dużym stopniu uzależniona od parametrów filtrowanego/zagęszczanego medium. Koncentracja/filtracja może odbywać się z wykorzystaniem pełnej objętości obiegu lub w pętli z dodatkowym układem dozującym medium.

Układ podstawowy składa się ze zbiornika roboczego, pompy obiegowej, membrany filtracyjnej, zaworów sterujących oraz elementów pomiarowych. Instalacje przemysłowe zawierają od jednej do ponad 500 membran montowanych w równoległych zespołach. Chemipoz wykorzystuje wyłącznie membrany czołowych producentów.

Jako jedyna polska firma możemy zaproponować instalację „szytą na miarę”, której wykonanie poprzedza zaawansowana analiza i optymalizacja modelu produkcyjnego. Dla każdego procesu filtracji można na etapie projektowym określić jakie będą dodatkowe produkty co pozwala na dokładniejsze kalkulacje inwestycji. Bardzo dobrym i prostym jednocześnie przykładem jest odsalanie wody morskiej. Produktem procesu poza wodą pitną jest sól, która w skali przemysłowej może stanowić dodatkowe źródło dochodu. Jako jedyna firma w branży możemy pochwalić się pełnym zakresem usług biznesowych towarzyszących projektowi.

Nasza firma wykonuje indywidualne kalkulacje instalacji filtracyjnych w oparciu o posiadane dane lub prowadzi badania pilotowe dla mediów nietypowych. Posiadamy zasoby umożliwiające produkcję seryjną urządzeń w dowolnej postaci, np. modułów jachtowych do odsalania wody. Prowadzimy prace nad konstrukcją modułów filtracyjnych o wysokim stosunku wydajności do zajmowanego miejsca.

Wykonujemy instalacje bez ograniczeń – jesteśmy w stanie wykonać dowolny system pomiarowy oraz sterujący. Wykorzystujemy różne materiały konstrukcyjne – od tworzyw sztucznych, przez stale kwasoodporne, powłoki polimerowe oraz kompozyty na metalach szlachetnych (np. tytan, tantal) kończąc. Każda instalacja jest dostarczana z kompletem dokumentów ruchowych oraz gwarancją. Postać instalacji zależy od wymagań zamawiającego. Wykorzystujemy zaawansowane techniki modelowania 3D w celu jak najlepszego wykorzystania dostępnej przestrzeni. Przed rozpoczęciem prac wykonujemy wizualizację instalacji. Zapewniamy całkowitą poufność projektowanych na zamówienie instalacji.