Stacje rozładunku

Stacje rozładunku stanowią pierwszy punkt w każdym schemacie produkcyjnym. Chemipoz oferuje stacje rozładunku dopasowane do używanej linii produkcyjnej, wyposażone w odpowiednie dla obsługiwanego medium transportery i przenośniki oraz zintegrowane urządzenia przemysłowe takie jak mieszalniki, separatory, windy, chłodnie lub odstojniki. Projektujemy stacje rozładunku dopasowane do posiadanego wyposażenia logistycznego ze szczególnym uwzględnieniem wózków widłowych.